Szkolenia

Fundacja Kocham Zapinam prowadzi szkolenia na Doradcę Bezpiecznego Przewożenia Dzieci

Dzięki szkoleniu będziesz mógł:

  • prowadzić indywidualne warsztaty dla rodziców,
  • prowadzić grupowe szkolenia dla rodziców,
  • współpracować ze szkołami rodzenia, doradcami chustowymi, położnymi i innymi specjalistami pracującymi z kobietami w ciąży i rodzicami małych dzieci,
  • organizować spotkania i eventy promujące bezpieczne przewożenie dzieci,

Szkolenie w formie online trwa 4 tygodnie (6 spotkań po 2 godziny)  i obejmuje tematykę związaną z bezpiecznym przewożeniem dzieci, pracą doradcy, historią przewożenia dzieci i sytuacją bezpieczeństwa dzieci w samochodach w Polsce.

Uczestnicy szkolenia dostają od Fundacji materiały edukacyjne oraz dyplom ukończenia kursu.

Najbliższe szkolenia:

16.03.2020 – 10.04.2020 (webinary będą odbywały się w godzinach dopołudniowych 9-12).

Zgłoszenia do 10.03.2020 na maila: inicjatywakochamzapinam@gmail.com

Cena szkolenia na Doradcę Bezpiecznego Przewożenia Dzieci: 799 zł/os

Specjalna promocja:

przy zapłacie do  29.02.2019: 599 zł/os

W szkoleniu może wziąć udział tylko 18 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja miejsca jest jednoznaczna z uiszczeniem zapłaty za kurs.