Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

  1. Edukacja w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych.
  2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu bezpiecznego przewożenia dzieci.
  3. Propagowanie i wspieranie bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych.
  4. Prowadzenie działalności charytatywnej w różnych prawnie dopuszczalnych formach.
  5. Udzielanie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji finansowej, chcącym przewozić dzieci w bezpieczny sposób.
  6. Organizowanie targów, pikników, festiwali, konferencji i spotkań dla dzieci.
  7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  8. Współpraca z instytucjami naukowymi, udział w projektach badawczych.
  9. Prowadzenie warsztatów dla kobiet i dla rodziców.